Arbejder du med salg? Og kan du lide rock musik? Så find noget skøn rock med din smartphone, sæt dine plugs i ørene og gå i gang med at udforske et felt inden for it, som er perfekt til at hjælpe dig med at udvikle dit salg og i det hele taget finde vigtige informationer om dine kunders adfærd. Vi snakker om softwareteknologien RPA, et felt i rivende udvikling.

RPA betyder Robotic Process Automation og er en software, ved hjælp af hvilken du kan få jeres computere til at afsøge store mængder af data og så uddrage nogle mønstre og handlingsveje ud af dem. Det kan for eksempel være inden for musik, som du kan finde en masse information på Euzen.dk, som er en omfattende hjemmeside om musik og alt, hvad der hører musikken til.

Planlæg mere effektivt

Når du ved hjælp af RPA softwareprogrammerne har fået indsamlet diverse data, kan RPA bruges til at systematisere og ordre dem, så du kan bruge outputtet til at planlægge din indsats over for eksempelvis dine kunder med. Det er en øvelse, som man før måtte forsøge at læse manuelt ved at studere excelark, uddrage informationer på tværs af dokumenter og meget andet, og arbejdet var stort og resultaterne upræcise. Man kan sige, at RPA er et skridt på vejen mod kunstig intelligens, som er i hastig udvikling i disse år. Det er et felt, som diskuteres meget, for hvornår kammer det over, så computerne får magten over os, og vi ikke længere, som i dag, har magten over computerne?

Kunstig intelligens står foran en enorm udvikling

Senest er der udført en slags samtale med en computer i USA, hvor forskeren spurgte computeren om dens følelser og mentale tilstand, og mange anser de ret så velformulerede svar som foruroligende. Men hvordan skal vi kunne skelne mellem, hvad computeren selv udtænker, og hvad vi giver den input til at kunne udføre og udtrykke?

Foreløbig kan vi udnytte den nye teknologi og alle dens funktionaliteter, herunde RPA, i vores tjeneste, og du kan glæde dig over at blive sparet for en masse rutinearbejde ved at bruge disse systemer.